Article in Studia Balcania

My article “Дефиниране на красотата в изкуството: пет предварителни условия и шест задължителни критерия” was published in Studia Balcania, volume 36. It can be downloaded HERE

Advertisement